Мегафон на здании – Новосибирск (Игра №22136)

Мегафон на здании